logo site 10-1

De twaalf punten van Volksverzet:

1. Stop immigratie, repatriatie:

Een onmiddellijke stop op alle immigratie naar ons land. Het terugsturen van een overgrote meerderheid van de al aanwezige allochtonen naar hun land van afkomst. Dit proces moet op de meest humaan mogelijke manier uitgevoerd worden.

2. Beëindig zionisme:

Met alle mogelijke middelen strijden om de macht terug te nemen van de zionistische elite die onze wereld economisch en militair in haar macht heeft.

3. Een eind aan deze valse democratie:

De creatie van een krachtige overheid met direct toezicht van het volk. Alle leden van de staat behoren gelijke rechten en verantwoordelijkheden te hebben. Het welzijn van het volk staat ten allen tijde op de eerste plaats.

4. Vereniging van Germaanse landen, Groot-Nederland:

Het verenigen van Nederland met onze Vlaamse volksgenoten en een nauw verbond met de andere Germaanse landen. Om dit te bereiken zal er een einde komen aan onze deelname aan de Europese Unie en alle andere anti-Nederlandse/Germaanse coalities.

5. Reformatie van de grondwet:

Het reformeren van onze grondwet. De huidige discriminatiewetgeving zal geschrapt worden uit de grondwet, en er zullen nieuwe wetten komen die het voortbestaan van ons volk zullen verzekeren.

6. Hervorming van het schoolsysteem:

Een complete hervorming van ons schoolsysteem waarin fysieke ontwikkeling een grote rol speelt en de normen en waarden van onze samenleving centraal staan. Elk kind moet de kans krijgen om de best mogelijke geschikte opleiding te genieten.

7. Militaire macht:

Het herinvoeren van de dienstplicht. Het vergroten en versterken van onze militaire macht. Elke burger moet in staat zijn om mee te helpen in het beschermen van het volk tegen zowel binnen als buitenlandse dreigingen.

8. Het bevorderen van een natuurlijke levensstijl:

Het beschermen en bevorderen van een natuurlijke levensstijl, waarin het gezin centraal staat. De natuurlijke verschillen tussen man en vrouw moeten gevierd worden, en het moet weer mogelijk worden voor een gezin om met één werkende ouder comfortabel te leven.

9. De economie van het volk:

Een grotere financiële onafhankelijkheid als land. Het beëindigen van de huidige schuldslavernij. De economische groei van het land en volk staat boven de winst van multinationale bedrijven. Het bestraffen van elementen die misbruik maken van het volk voor hun eigen financiële gewin.

10. Culturele heropbloei:

Onze Germaanse cultuur niet alleen behouden, maar ook verder cultiveren. Onze eigen kunst, architectuur en muziek moeten gecultiveerd worden om ons land zijn unieke karakter terug te geven. Hiermee zullen wij een tegengeluid bieden aan de huidige globalisatie van de wereld.

11. De media in de handen van ons volk:

De media moet in de handen komen van ons eigen volk. Zo wordt voorkomen dat buitenlandse invloeden de mening van ons volk sturen vanuit hun eigen belangen. Anti-Nederlands/Germaans sentiment moet uit de pers geweerd worden.

12. Natuurbehoud:

De creatie van een moderne samenleving in harmonie met de wetten van de natuur. Onze natuur en haar grondstoffen worden op een verantwoorde manier gebruikt, rekening houdend met toekomstige generaties. De natuur hoort openbaar toegankelijk te zijn, en niet geprivatiseerd te zijn.