logo site 10-1

Groepsbijeenkomst November:

Activisten van Volksverzet hebben recentelijk een bijeenkomst gehad op een anonieme locatie. Hier hebben ze gezamenlijk geluncht, en heeft de leiding de toekomstplannen voor de groep gepresenteerd.

De bijeenkomst stond in het teken van het professionaliseren van de groep, en benadrukte zaken zoals handleidingen, onze gedragscode, en de structuur van de groep. Er werd gepraat over de huidige en toekomstige leiderschapsstructuur, de opdeling van de groep, maar ook over plannen voor toekomstige activiteiten en nieuwe propaganda.

Verder werden er nog een tweetal welverdiende leiderschapsposities uitgedeeld. Na afloop van de meeting, was er de ruimte voor de leden om gezamenlijk met een biertje bij te praten.