Wie zijn wij?

Volksverzet is een Nationaal Socialistische organisatie, gevestigd in Nederland, met het uiteindelijke doel om de Germaanse landen onder één Nationaal Socialistische vlag te verenigen. Wij pleiten niet voor geweld, maar streven naar een nieuwe samenleving door middel van een vreedzame revolutie.

Ons doel

Ons doel is het beschermen en behouden van ons eigen volk, in een wereld die in toenemende mate tracht hen te vernietigen. Volksverzet strijdt om ons volk de middelen te verschaffen om te overleven, en onze kinderen een veilige toekomst te geven. Wij zullen een einde maken aan de haat en vervolging die ons volk hedendaags moet doorstaan.

Waarom?

Vandaag de dag zien wij ons volk onder constante aanval door vijanden van alle kanten. Het concept van het vaderland en de volksgemeenschap is verdwenen, en wij bevinden ons in een wereld vol chaos en leugens. Het is voor ons volk dat wij vechten tegen deze machten die ons willen vernietigen.

Volg ons

Laatste artikels: