logo site 10-1

Wie zijn wij?

Volksverzet is een Volksnationalistische organisatie, gevestigd in Nederland, met het uiteindelijke doel om de Germaanse landen onder één Volksnationalistische vlag te verenigen. Wij pleiten niet voor geweld, maar streven naar een nieuwe samenleving door middel van een vreedzame revolutie.

Ons doel

Ons doel is het beschermen en behouden van ons eigen volk, in een wereld die in toenemende mate tracht hen te vernietigen. Volksverzet strijdt om ons volk de middelen te verschaffen om te overleven, en onze kinderen een veilige toekomst te geven. Wij zullen een einde maken aan de haat en vervolging die ons volk hedendaags moet doorstaan.

Volg ons